Prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

 1. 1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta, nėra praradusi prekinės išvaizdos, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis šią prekę pirko iš Pardavėjo. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti švarią, originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis, visus jos priedus (įskaitant operatoriaus instrukcijas, naudotojo vadovą ir t. t.). Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 
 2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam pakeisti nusipirktą daiktą Pardavėjo nurodytoje vietoje analogišku kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Kai prašoma pakeisti prekė patenka į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte numatytą prekių sąrašą, tokia prekė keičiama tik jei Pardavėjas sutinka.
 3. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
 4. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolikos) dienų terminą grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
 5. Pirkėjas norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę, išsiunčia laisvos formos prekės keitimo/grąžinimo paraišką, nurodydamas grąžinimo priežastį, el. paštu info@alwark.lt arba praneša apie tai telefonu +370 5 264 63 30 ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
 6. Pirkėjas gali grąžinti prekę pristatydamas ją į Pardavėjo nurodytą prekių pristatymo vietą, pasitelkdamas krovinių transportavimo įmones, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekę Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl prekės keitimo ar grąžinimo ir/ar Sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių ar prekių, kurios dėl savo savybių negali būti pristatytos paštu arba per kurjerių tarnybas pristatymo Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu.
 7. Grąžindamas prekę, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
 8. Už grąžinamas kokybiškas prekes Pirkėjui grąžinami tik už prekę sumokėti pinigai. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pardavėjas gavęs prekes įvertina jų kokybę ir jeigu prekė atitinka nurodytas grąžinimo sąlygas, Pardavėjas grąžina pinigus už prekes Pirkėjui ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių Pardavėjui grąžinimo dienos.
 9. Už grąžinamas nekokybiškas prekes pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
 10. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, jei nesusitariama kitaip, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
 11. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, dėl kurių buvo susitarta, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@alwark.lt arba paskambinęs telefonu +370 5 264 63 30. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis.
 12. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos atsižvelgiant į Prekių garantinių sąlygų nuostatas bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informavo Pardavėją raštu arba pažymėjo Prekės perdavimo – priėmimo dokumente, jeigu toks pasirašomas, arba Prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas savo pasirinkimu gali reikalauti:
  1.  kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  1. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  1. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.
 13. Pirkėjo pretenzijos dėl nekokybiškų prekių atmetamos, jei:
  1. reiškiamos pasibaigus prekės garantiniam terminui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekės Pirkėjui perdavimo arba dėl iki prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas);
  1. prekės tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos po jų perdavimo Pirkėjui;
  1. buvo pažeistos prekės naudojimo, eksploatavimo ar saugojimo taisyklės;
  1. prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį;
  1. kitais Prekių garantinėse sąlygose numatytais atvejais.
 14. Pirkėjo teisė atsisakyti prekės netaikoma, jei prekė nėra iš anksto pagaminta ir kurios užsakomos bei gaminamos pagal specialius, individualius Pirkėjo nurodymus, atsižvelgiant į asmeninį pasirinkimą (LR Civilinio kodekso 6.228(10) 2 d. 3 p.).

Šios prekių keitimo bei grąžinimo taisyklės parengtos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių bei LR Civilinio kodekso nuostatomis.